Kategorier
Ukategorisert

Spørreundersøkelse

Vi vil undersøke hvor aktive folk er, og hvordan de kan bli mer aktive i hverdagen.
Vi har derfor laget en spørreundersøkelse vi vil veldig glade hvis du tar deg tid til og svare på den.

https://forms.gle/jT23xmJbW4gpwivc9